Rakfisklag på Bøven 7 Novemer

EVENT INFORMATION

"Mø Tre Band" Står for underholdningen på rakfisk lørdagen 7 november.

Utearrangement på Bøven, Lavoduk , med stå bord, sittebord og bålpanner. 

Servering foregår ved bordene, mulighet til og få kjøpt enkel nattmat.

Mø Tre entrer senen kl 13.00-16.00 en pause fram til kl 21.00

Baren er oppe fra kl 12.00 -02.00

Dette blir gøy, bli med! 

Dem som allerede har kjøpt billetter med mat har også inngang til utearrangement!


Restrictions

Kun bordbestilling av alkohol, en meters avstand, husk god håndhygene!
Dem med luftveisinfeksjon eller symptomer på dette er ikke ønsket på arrangementet!
Vi ønsker og gjennomføre et trygt arrangement, vi gjør det vi kan men trenger at publikum gjør det dem kan!
Det vil bli laget navnlister på alle som deltar, dette for og kunne bistå kommune med smittesporing ved et evt smitteutbrudd!
Denne vil bli makulert etter 14 dager.

Waiver

Forbehold om stopp av arrangement om folkehelseinstituttet endrer nasjonale retningslinjer, eller om det blir endring i regionale/kommunale retningslinjer!